THÔNG TIN PHÁP LÝ DỰ ÁN PROSPER PHỐ ĐÔNG THỦ ĐỨC

 

Sau đây là các thông tin chi tiết liên quan đến pháp lý dự án Propser Phố Đông:

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 1/500

 

------------------------------------

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

DỰ ÁN CĂN HỘ PHÚC YÊN PROSPER PHỐ ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN THỦ ĐỨC

Địa Chỉ: Tô Ngọc Vân, Thủ Đức

Giá: 35 - 38 triệu/m² (VAT)

Thời gian bàn giao: 2022Gọi Ngay
Email